GGz Inspiratieweek

Activiteiten tijdens de GGz Inspiratieweek

Het doel van de activiteiten tijdens de 'GGz Inspiratieweek 2024: Openheid en Vertrouwen?' is om op een goede manier onder de aandacht te brengen dat bijna de helft van alle mensen ooit in hun leven één of meerdere psychische aandoeningen heeft gehad en welke invloed die hebben op hen, maar ook op hun naasten en hulpverleners.
Dit betekent dat iedereen vroeg of laat met psychische problematiek te maken krijgt. Betreft het niet jezelf, dan wel een familielid, vriend of buurman….

Door activiteiten te organiseren hopen we dat er minder mensen wegkijken, met een grote boog eromheen lopen of erover zwijgen. Dit heeft namelijk grote invloed op de mate van herstel en belemmert zelfs herstel.

Acceptatie en informatie zijn dus van groot belang! Wij hopen met onze activiteiten te bereiken dat mensen meer te weten komen en ervaren hebben wat leven met een psychische kwetsbaarheid inhoudt. Maar ook hoe het is als iemand in de naaste omgeving psychisch kwetsbaar is en waar hulpverleners mee te maken hebben. Meer kennis en begrip vanuit de omgeving werkt herstel bevorderend en bevordert openheid en vertrouwen in de samenwerking tussen cliënten, naasten en hulpverleners en dat leidt tot meer veerkracht.